Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Cavitation (σπηλαίωση). Λιποαναρρόφιση χωρίς χειρουργείο


Η χρήση του φαινομένου της σπηλαίωσης με υπέρηχο για την αντιμετώπιση τοπικού λίπους  πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ιταλία πριν μερικά χρόνια.  
Η αλληλεπίδραση των κυμάτων υπερήχου χαμηλής συχνότητας και των βιολογικών ιστών προκαλεί ταυτόχρονα τέσσερα φαινόμενα συνέργιας που είναι θερμικά, χημικά, μηχανικά καθώς και σπηλαίωση.

Διαβάστε περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: